Waxing

Waxing

HALF A LEG         £13
HALF LEG & BIKINI         £22
FULL LEG         £21
FULL LEG & BIKINI         £30
BIKINI         £12

BIKINI – HOT WAX      £15
BRAZILIAN / HOLLYWOOD         £22

BRAZILIAN/ HOLLYWOOD – HOT WAX £25
LIP OR CHIN         £8
LIP & CHIN         £13
UNDERARM         £9

UNDERARM – HOT WAX £12
FOREARM         £10

FULL ARM       £15
MEN’S BACK OR CHEST                                      £20
MEN’S BACK & CHEST                                         £35

 

 

Our Products